Contributie

De contributie wordt elk kwartaal geïnd middels automatische incasso. Hiervoor wordt een machtiging gevraagd bij de inschrijving als lid.  Het inschrijfgeld is eenmalig €15,00.

Contributie per  21 augustus 2023 voor 1 uur per week voor Recreatieleden:

 

Omschrijving les

Leeftijd

Per  kwartaal

Per jaar

Kleutergym

t/m 6 jaar

€ 42,50

 

Jeugd turnen

t/m 11 jaar

€ 42,50

 

Junioren

12 t/m 15 jaar

€ 42,50

 

Senioren

16 jaar en ouder

€ 50,00

 

Aerobics/Trimmen

16 jaar en ouder

€ 50,00

 

Freerunnen

Alle leeftijden

€ 50,00

 

2e uur Turnen/Gym/Freerun

 

€ 35,00

 

2e uur Aerobics

 

€ 35,00

 

Niet trainend lid

   

€ 40

 

Contributie per 28 augustus 2023 voor Turnen Selectie en voorselectie:

 

Turnen Selectie

Leeftijd

Per  kwartaal

Voorselectie + Recreatie (2,5 uur)

t/m 11 jaar

€ 80,00

Voorselectie (3,5 uur)

t/m 11 jaar

€ 112,00

Selectie onderbouw (5,5 uur)

t/m 11 jaar

€ 176,00

Selectie bovenbouw (5,5 uur)

12 t/m 15 jaar

€ 176,00

Selectie bovenbouw (5,5 uur)

16 jaar en ouder

€ 176,00

*Wedstrijdgeld selectieleden per seizoen:

Boven op de basiscontributie worden nog kosten voor wedstrijden berekend. De kosten voor KNGU zijn in de contributie opgenomen. Daarnaast zijn er wedstrijden buiten de KNGU waarvoor gewoonlijk een bijdrage van ongeveer € 11,00 per keer wordt gevraagd. 

Opzegging van het lidmaatschap:

Mocht u onverhoopt uw lidmaatschap van UDI Gymnastics Westland op willen zeggen, dan dient u er rekening mee te houden dat opzeggen slechts op twee momenten gedurende het seizoen mogelijk is:

  1. voor het einde van het seizoen (opzegging dient vóór 1 juli ontvangen te zijn), of
  2. voor het einde van de eerste seizoenshelft welke loopt tot 31 januari (opzegging dient vóór 1 januari binnen te zijn).  Voor selectieleden geldt dat zij uitsluitend aan het einde van het gehele seizoen kunnen opzeggen.

Terugstorting van contributie bij tussentijdse opzegging van leden is alleen mogelijk in geval van verhuizing buiten de regio of bij langdurige ziekte of blessure. Uitsluitend opzeggingen die schriftelijk of per e-mail voor de bovengenoemde data bij de ledenadministratie binnen zijn worden in behandeling genomen.

Tijdelijk stopzetten van contributie of tussentijdse opzegging van leden is alleen mogelijk in geval van verhuizing buiten de regio, of bij langdurige ziekte of blessure. Onder langdurig wordt verstaan minimaal 3 maanden afwezig bij de trainingen. Indien de training binnen 3 maanden wordt hervat, geheel of gedeeltelijk, dan wordt de contributie niet stop gezet of aangepast.

Wanneer een van bovenstaande situaties zich voordoet dient u direct contact op te nemen met onze ledenadministratie. Achteraf worden er geen correcties gedaan.

Ledenadministratie
ledenadministratie@udiwestland.nl