Contributie

De contributie wordt in 2 of 4 termijnen geïnd. Dit is afhankelijk van het aantal uren dat u/uw kind bij UDI actief bent/is. (Uitzondering hierop is de contributie van de kleuters. Deze wordt per kwartaal verrekend.)
Word u in de loop van het seizoen lid dan wordt de contributie naar rato in rekening gebracht.

U betaalt met ingang van 1 augustus 2018 voor 1 uur per week (incl bondscontributie/verzekering):

Kleuters leden t/m 6 jaar € 130,00
Jeugd leden t/m 11 jaar € 151,00
Junioren leden 12 t/m 15 jaar € 163,00
Senioren leden 16 jaar en ouder € 175,00
Aerobics/trimmen leden 16 jaar en ouder € 184,00
Freerunnen alle leeftijden € 175,00*
Niet trainend lid €   25,00
Indien er meerdere uren wordt getraind wordt altijd de basiscontributie berekend + een extra bedrag voor de overige uren. Indien u wilt weten wat dit voor uw kind betekent, dan kunt u een mail sturen naar de ledenadministratie.
Wedstrijdgeld selectieleden per seizoen:
De kosten voor wedstrijden zijn opgenomen in het extra bedrag dat boven de basiscontributie wordt berekend. In uitzonderlijke situaties kan het bestuur besluiten een vergoeding aan deelnemende leden te vragen voor een specifieke wedstrijd.

Inschrijfgeld nieuwe leden: € 15,00

Opzegging van het lidmaatschap:
Mocht u onverhoopt uw lidmaatschap van UDI Gymnastics Westland op willen zeggen dan dient u er rekening mee te houden dat opzeggen slechts op twee momenten gedurende het seizoen mogelijk is:
  1. voor het einde van het seizoen (opzegging dient vóór 1 juli ontvangen te zijn), of
  2. voor het einde van de eerste seizoenshelft welke loopt tot 31 januari (opzegging dient vóór 1 januari binnen te zijn).  Voor selectieleden geldt dat zij uitsluitend aan het einde van het gehele seizoen kunnen opzeggen.

Terugstorting van contributie bij tussentijdse opzegging van leden is alleen mogelijk in geval van verhuizing buiten de regio of bij langdurige ziekte of blessure. Uitsluitend opzeggingen die schriftelijk of per e-mail voor de bovengenoemde data bij de ledenadministratie binnen zijn worden in behandeling genomen.

Tijdelijk stopzetten van contributie of tussentijdse opzegging van leden is alleen mogelijk in geval van verhuizing buiten de regio of bij langdurige ziekte of blessure. Onder langdurig wordt verstaan minimaal 3 maanden afwezig bij de trainingen. Indien de training binnen 3 maanden wordt hervat, geheel of gedeeltelijk, dan wordt de contributie niet stop gezet of aangepast.

Wanneer een van bovenstaande situaties zich voordoet dient u direct contact op te nemen met onze ledenadministratie. Achteraf worden er geen correcties gedaan.

Ledenadministratie
p/a De Dintel 25
2673 BC Naaldwijk
ledenadministratie@udiwestland.nl