Gedragsregels en vertouwenspersoon

Binnen UDI vinden we het belangrijk dat alle leden zich veilig voelen. Daarom hanteren we gedragsregels en hebben we een vertrouwenspersoon.

Wilt u meer weten over onze gedragsregels? Klik hier.

Hieronder zal onze vertrouwenspersoon Ilse van Hulzen zich aan u voorstellen:

Bij onze vereniging willen we dat leden zich veilig en vertrouwd kunnen voelen. (Seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie zijn vormen van gedrag die niet bij ons thuis horen. Bij UDI proberen we dit ongewenste gedrag te voorkomen door onderling afspraken met elkaar te maken (het bestuur, de trainers, alle deelnemers en ouders van jeugdleden). Daarnaast heeft UDI hiervoor apart een vertrouwenspersoon aangesteld.

Ik, Ilse van Hulzen, ben vertrouwenspersoon voor alle leden van UDI. Ik draag zorg voor de eerste opvang van de betrokken personen bij een incident binnen UDI, denk hierbij aan slachtoffer(s), beschuldigde(n), bestuur, ouders van minderjarige slachtoffer(s) en eventueel de bond.

Wanneer je je binnen onze vereniging je niet oké voelt, een ander jou lastigvalt en je zelf niet meer weet hoe je dit kunt oplossen, kun je verschillende dingen doen. Je kunt de hulp van een teamgenoot, je trainer of het bestuur inroepen. Je kunt ook contact met mij (als vertrouwenspersoon) opnemen. Ik zal luisteren naar je verhaal en met je meedenken naar een oplossing. Denk hierbij aan een bemiddeling, een specialist hiervoor inzetten of verwijzen naar een instantie. Dit altijd in overleg met jou. 

Wil je ergens over sparren of een melding doen, bel me gerust. Met elkaar houden we de vereniging gezond.

Ilse van Hulzen

06-102 77 585

Ilse van Hulzen