Historie

Gymnastiekvereniging Uitspanning Door Inspanning (U.D.I.)
In 1877 vatte een aantal burgers in Naaldwijk het plan op om een sportvereniging op te richten. Het is dan het begin van het jaar 1877, toen zij een verzoek indiende bij de gemeente Naaldwijk om een lokaal der gemeente te mogen gebruiken.
De eigenlijke dag is 14 juni 1877. De dag waarop de vereniging geheel gereed kwam. Toen had een vergadering plaats, waarop een voorlopig reglement werd vastgesteld en een bestuur werd gekozen.

Als naam werd gekozen:
Westlandsche gymnastiekvereniging UITSPANNING DOOR INSPANNING

Het was toen een heel andere wereld. Er was geen rijk geschakeerd vereniging leven zoals wij dat nu kennen. U.D.I. was de eerste vereniging die in 1877 die sportbeoefening ter hand nam. Het bleef niet alleen bij gymnastiek. In het begin van de vorige eeuw was er een afdeling schermen, handbal, en werd er gevolleybald. Later is U.D.I. ook weer met deze sporten gestopt. De gymnastiekafdeling is uiteindelijk overgebleven en daarmee heeft U.D.I. naam gemaakt.

Door de jaren heen
De gymnastiek is een sport die zich door de jaren heen uitstekend heeft weten aan te passen aan de eisen van de moderne mens. Als vereniging heeft U.D.I. altijd geprobeerd dit ook te volgen. Als je U.D.I. van 100 jaar geleden naast U.D.I. van nu zou zetten dan zie je grote verschillen qua variëteit aan lessen.Ook qua toestellen zijn er grote verschillen: Vroeger was een balk een balk, een brug een brug. Nu moet je bijna bouwkunde gestudeerd hebben om deze toestellen op te kunnen bouwen. En een lange mat oefening wordt nu op een geheel verende vloer geturnd.

In die beginjaren werd onze vereniging in diverse zaaltjes door de hele gemeente onder gebracht. Het duurde tot 1935 voordat U.D.I. een echte thuisbasis kreeg in de burgemeester Moddermanschool, waar tot begin jaren tachtig  de lessen werden verzorgd.
Sinds 1980 is de Bernadetteschool de thuisbasis van U.D.I. In 2009 is onze vereniging met de school meeverhuisd naar de nieuwe lokatie in het Naaldwijkse Woerdblok.

125 jaar
U.D.I. is een vereniging met een rijke geschiedenis. Gelukkig is heel veel van die geschiedenis bewaard gebleven. Ter gelegenheid van het 100-jarig jubileum is door de heren Roedolf en Bruning in een boekje beschreven. En ter gelegenheid van het 125-jarig jubileum is er nog een boekje verschenen over de 25 jaar van 100 tot 125, geschreven door Marjo van Erven. Beide boekjes zijn bij het bestuur te verkrijgen.

Ups en downs
Zoals iedere vereniging heeft U.D.I. door de jaren heen haar ups en downs gekend. Gelukkig zijn het de ups die we het best onthouden en daar zitten echt een paar noemenswaardige hoogtepunten bij:

U.D.I. heeft door de jaren heen met vele wedstrijden meegedaan, en mooie successen behaald. Zo werd de herenploeg in 1955 Nederlands Kampioen met hun partneroefening. De dames-springploeg werd 4 jaar achter elkaar Nederlands Kampioen op de lange mat. Dit was eind tachtiger begin negentiger jaren.

Jubileum
Ook waren het 90-jarig jubileum en het eeuwfeest hoogtepunten in de geschiedenis van U.D.I Tijdens de uitvoering van het 125-jarig jubileum in 2002 werd de vereniging onderscheiden met de Koninklijke Erepenning uitgereikt door burgemeester Elsinga. Sindsdien mogen we de vereniging: Gymnastiekvereniging U.D.I, onderscheiden met de Koninklijke Erepenning noemen. Daar zijn we allemaal zeer trots op!

Inspanning
Omdat de gymnastiek zowel een groepssport als een individuele sport is, zal het altijd bestaansrecht hebben en houden. Want het hele gezin kan bij een gymnastiekvereniging terecht. Door al die aanpassingen en veranderingen door de jaren heen en door de inspanning van vele bestuursleden en technisch kader kon U.D.I. zo oud worden. Maar zonder leden begint een vereniging natuurlijk helemaal niets.