Kleutergym

Op dit moment wordt tot nader order geen kleutergym aangeboden. We hopen hier weer snel mee aan de slag te gaan. 

Lekker bewegen voor de kleuters.

Udi biedt op de zaterdagochtend voor kinderen vanaf 3,5 jaar tot 6 jaar kleutergym. Goed leren bewegen doen kinderen het makkelijkst op een leuke manier. Op deze leeftijd zijn de kinderen volop in ontwikkeling en vinden het heerlijk om te rollen, klimmen, gooien, springen en hollen. Tijdens deze les kunnen kinderen nieuwe ervaringen opdoen. Spelenderwijs komen alle vormen van bewegen aan bod. Met groot en klein materiaal leren ze hun evenwicht bewaren en krijgen inzicht in ruimte, snelheid en afstand. Ook leren ze sociale vaardigheden als samen spelen, op je beurt wachten en goed met elkaar omgaan. En wist je dat goed en gevarieerd bewegen het belangrijkste hulpmiddel is bij de ontwikkeling van hun hersenen?

Nijntje beweegdiploma

Over enige tijd zal Udi ook aanbieden om aan de kinderen het ‘Nijntje Beweegdiploma’ te halen! Het nijntje Beweegdiploma is een serie beweeglessen waarin je kind wekelijks speelplezier heeft en op hetzelfde moment alle essentiële basisvormen van bewegen leert. Kortom, het is een combinatie van plezier met een flinke dosis gezonde ontwikkeling.Het programma is zorgvuldig samengesteld door de KNGU en wordt alleen gegeven door speciaal opgeleide trainers. Na het doorlopen van de lessen ontvangt jouw kind het nijntje Beweegdiploma tijdens een beweegfeestje. Daarop staat waar je zoon of dochter allemaal mee heeft geoefend. Een
diploma om trots op te zijn en wat je kind een leven lang voordelen geeft in sport, op school, met vriendjes en thuis!

PraktischPA070803

Trainster: vacature
Locatie: Gymzaal Bernadetteschool Woerdblok Naaldwijk

Op dit moment wordt tot nader order geen kleutergym aangeboden. We hopen hier weer snel mee aan de slag te gaan. 

De contributie van de kleuters wordt per kwartaal betaald.  Als uw zoon of dochter gedurende het kwartaal lid wordt, worden de kosten uiteraard verrekend naar rato.

Meer informatie: